Vermiş olduğunuz siparişlerin kargo veya nakliye ücreti alıcıya(size) aittir.

İşbu siteye erişim ve kullanım aşağıda belirtilen şartlara ve koşullara ve bütün yürürlükte olan kanunlara tabidir. Bu siteye kişisel zevkiniz ve bilgi almak için göz atabilirsiniz. Bununla birlikte, OTOMATIKKAPISATIS.COM'in yazılı izni olmadan lütfen bu sitenin içeriğini dağıtmayınız, değiştirmeyiniz, aktarmayınız veya revize etmeyiniz.

 

OTOMATIKKAPISATIS.COM bu sitenin veya bu siteye "bağlı" konumdaki herhangi bir site veya sitenin içeriğinin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve beyanda bulunmamaktadır. Ne OTOMATIKKAPISATIS.COM ne de ona bağlı olan kuruluşlardan herhangi birisi, işbu sitenin veya bu siteye "bağlı" konumdaki herhangi bir site veya sitenin içeriğine erişimde bulunulması veya bahse konu içeriğin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek direkt, tesadüfi, fiili, dolaylı veya ceza gerektiren zararlardan dolayı yükümlü olmayacaktır.

 

Internet üzerinden OTOMATIKKAPISATIS.COM'e gönderdiğiniz veya ilettiğiniz herhangi bir iletişim mesajı veya malzeme, gizli ve müseccel değildir ve gizli ve müseccel olarak muamele görmeyecektir. Bu siteye herhangi bir iletişim mesajı veya malzeme gönderdiğiniz veya ilettiğiniz zaman OTOMATIKKAPISATIS.COM ve yan kuruluşlarından herhangi birisinin bahse konu olan iletişim veya malzemeyi, tekrardan üretme, iletme, yayınlama, yayımlama ve postalama dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanmasını kabul etmektesiniz. Bunlara ilaveten, herhangi bir kanunsuz, tehdit edici, hakaret teşkil eden, küçük düşürtücü, müstehcen, pornografik veya bayağı malzemeyi veya suç teşkil eden veya suç teşkil edebilecek hareketi teşvik edecek veya herhangi bir kanunu ihlal edebilecek nitelikte malzemeyi göndermeyiniz veya iletiminde bulunmayınız.

 

Bu sitede görülen OTOMATIKKAPISATIS.COM isimleri, logoları veya işaretleri, OTOMATIKKAPISATIS.COM veya OTOMATIKKAPISATIS.COM'in mevzu bahis ticari markaları taşıyan ürünleri pazarladığı coğrafyalardaki bağlı kuruluşları tarafından kullanılan tescilli veya tescil olmayı bekleyen ticari markalarıdır. İşbu ticari markaların veya sitenin herhangi bir diğer içeriğinin, burada belirtilen Şartlar ve Koşullar haricinde veya sitenin içeriğinde belirtilenler dışında kullanılması veya su istimal edilmesi yasaktır